• شنبه 29 تیر 1398
  • 18:37

مطالب موجود برای ' تبریز 2018'

تبدیل شدن گردشگری به یک مطالبه عمومی از مهمترین دستاورد های تبریز ۲۰۱۸

تبدیل شدن گردشگری به یک مطالبه عمومی از مهمترین دستاورد های تبریز ۲۰۱۸

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تبدیل شدن گردشگری به یک مطالبه عمومی را  از مهمترین دستاوردهای تبریز ۲۰۱۸ عنوان کرد.