• چهارشنبه 09 بهمن 1398
  • 18:40

مطالب موجود برای ' دبیرکل سازمان جهانی گردشگری'

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، انتصاب دکتر مونسان را تبریک گفت

در نامه ای رسمی

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، انتصاب دکتر مونسان را تبریک گفت

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری انتصاب دکتر علی اصغر مونسان را به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبریک گفت.