• یکشنبه 26 خرداد 1398
  • 17:01

مطالب موجود برای ' صادرات ساز'

صادرات فوق العاده آثار هنری یک هنرمند صنایع دستی استان مرکزی به اروپا

صادرات فوق العاده آثار هنری یک هنرمند صنایع دستی استان مرکزی به اروپا

هنرمند تازه کار سازنده ساز در استان مرکزی در سال 2018 میلادی مبلغ 5 هزار یورو تنبک به اروپا صادر کرده و همچنین در سال 97 خورشیدی نیز یک میلیارد و 500 میلیون ریال تنبک در بازار داخلی به فروش رسانده است.»