• شنبه 17 خرداد 1399
  • 18:43

مطالب موجود برای ' عامل انتطباق'

عامل تطبیق و استانداردسازی کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری در خوزستان تعیین شد

عامل تطبیق و استانداردسازی کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری در خوزستان تعیین شد

سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: «با تأیید اداره‎کل نظارت ارزیابی خدمات گردشگری، شرکت گردشگر پایدار رایان خوزستان در چارچوب شیوه‎نامه درجه‎بندی تأسیسات گردشگری، به عنوان عامل تطبیق است...