• ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
  • 20:14

مطالب موجود برای ' عزیزی'

تداوم همکاری‌های دانشگاه فلورانس وسازمان میراث فرهنگی در گنبد سلطانیه

مدیر کل امور پایگاه های میراث جهانی تأکید کرد

تداوم همکاری‌های دانشگاه فلورانس وسازمان میراث فرهنگی در گنبد سلطانیه

مدیر کل امور پایگاه های میراث جهانی در همایش از سطانیه تا فلورانس بر تداوم همکاری های دانشگاه فلورانس و سازمان میراث فرهنگی در گنبد سلطانیه تاکید کرد. او گفت: «این همکاری ها نه تنها در فرایند حفاظت از آثار تاریخی تاثیر به سز...