• یکشنبه 03 شهریور 1398
  • 19:20

مطالب موجود برای ' قهی'

مرمت بخش هایی از بافت تاریخی قهی  در استان اصفهان به پایان رسید

مرمت بخش هایی از بافت تاریخی قهی  در استان اصفهان به پایان رسید

مدیر پایگاه بافت تاریخی قِهی از مرمت بخش هایی از بافت تاریخی این روستای تاریخی خبر داد و گفت: «درحال حاضر مرمت آب انبار محله پایین، خانه تاریخی قرهی و بخشی از گذر پشت حسینیه محله پایین به اتمام رسیده است.»