• ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
  • 21:56

مطالب موجود برای ' پل کلهر'

مرمت پایه های تاقدار پل هزار ساله لرستان آغاز شد

مرمت پایه های تاقدار پل هزار ساله لرستان آغاز شد

برای نخستین بار مرمت پایه های تاقدار پل تاریخی کلهر لرستان آغاز شد. بر اساس مستندات موجود بنای اولیه این پل به دوره هخامنشی می رسد ولی در قرن چهارم توسط حاکم وقت به شکلی که امروز موجود است باززنده سازی شد.