• یکشنبه 26 خرداد 1398
  • 17:01

مطالب موجود برای ' پنجشنبه بازار'

طرح « پنجشنبه های صنایع دستی» از هفته آینده در استان مرکزی اجرا می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد:

طرح « پنجشنبه های صنایع دستی» از هفته آینده در استان مرکزی اجرا می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: «طرح ملی پنجشنبه های صنایع دستی با موافقت و همراهی فروشگاه های صنایع دستی در استان مرکزی آغاز می شود.»