• جمعه 17 مرداد 1399
  • 07:39

مطالب موجود برای ' گشایش پاکت'

پاکت «الف و ب» مزایده 9 بنای تاریخی گشوده شد

پاکت «الف و ب» مزایده 9 بنای تاریخی گشوده شد

پاکت های «الف و ب» 9 بنای تاریخی در کمیسیون مزایدات صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، گشوده شد.