خبرگزاری میراث آریا به عنوان مرجع رسمی در خصوص انتشار اخبار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال ۱۳۸۵ تأسیس شد. این خبرگزاری در چهار حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری به صورت تخصصی به دو زبان فعالیت می‌کند و مرجع بسیاری از متخصصان و کاربران در حوزه‌های یاد شده می‌‌باشد. بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، بین الملل، فرهنگ و هنر، کتاب و صفحات ویژه از جمله بخش شنیداری مجموعهٔ فعالیت‌های فعلی خبرگزاری را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری میراث آریا در سال ۱۳۹۰ به عنوان خبرگزاری برگزیده در برند گردشگری انتخاب و لوح تقدیر و تندیس این جشنواره را دریافت کرد.