• پنجشنبه 25 مرداد 1397
  • 22:14

عکس: مرتضی لطف اللهی

بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از کاخ گلستان وموزه رضا عباسی

کد خبر: 133889

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :