• پنجشنبه 06 تیر 1398
  • 08:45

عکس: مرتضی لطف اللهی

بازدیدرئیس سازمان میراث فرهنگی از معاونت صنایع دستی و پژوهشکده هنرهای سنتی

کد خبر: 134599

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :