• یکشنبه 30 دی 1397
  • 02:06

عکس: مرتضی لطف اللهی

بازدیدرئیس سازمان میراث فرهنگی از معاونت صنایع دستی و پژوهشکده هنرهای سنتی

کد خبر: 134599

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :