• شنبه 29 دی 1397
  • 23:46

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی با وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی

کد خبر: 134636

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :