• پنجشنبه 06 تیر 1398
  • 08:27

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی با وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی

کد خبر: 134636

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :