• چهارشنبه 30 آبان 1397
  • 06:01

عکس: مرتضی لطف اللهی

کارگاه آموزشی سامانه جامع تدارکات، انبار و اموال سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 135055

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :