• شنبه 27 بهمن 1397
  • 03:14

عکس: مرتضی لطف اللهی

حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در مسجد دوخواهران شهرستان نهاوند

کد خبر: 137529

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :