• پنجشنبه 26 مهر 1397
  • 06:58

عکس: مرتضی لطف اللهی

حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در مسجد دوخواهران شهرستان نهاوند

کد خبر: 137529

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :