• دوشنبه 26 آذر 1397
  • 13:52

عکس: مرتضی لطف اللهی

حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در مسجد دوخواهران شهرستان نهاوند

کد خبر: 137529

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :