• شنبه 03 فروردین 1398
  • 15:31

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست هم اندیشی رئیس سازمان میراث فرهنگی با بانوان فعال در حوزه صنایع دستی

کد خبر: 138014

نشست هم اندیشی رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بانوان فعال در حوزه صنایع دستی 

 

 

yassin امتیاز به خبر :