• جمعه 28 دی 1397
  • 13:50

عکس: پریا علیزاده

ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی در میبد

کد خبر: 138073

حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی در میبد جهت بررسی ثبت جهانی به عنوان شهر زیلو

yassin امتیاز به خبر :