• شنبه 03 فروردین 1398
  • 14:50

عکس: پریا علیزاده

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در روستای خراشاد خراسان جنوبی

کد خبر: 138115

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :