• شنبه 16 آذر 1398
  • 17:06

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست خبری دوازدهمین جشنواره اقوام ایران در استان گلستان

کد خبر: 138450

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :