• چهارشنبه 28 آذر 1397
  • 19:25

عکس: مرتضی لطف اللهی

رونمایی از اولین قرآن مجید سفالین با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 138841

رونمایی از اولین قرآن مجید سفالین با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی درمهدیشهر

yassin امتیاز به خبر :