• چهارشنبه 26 دی 1397
  • 05:19

عکس: مرتضی لطف اللهی

نخستین نمایشگاه تخصصی پته دوزی در سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 139258

 

 

 

yassin امتیاز به خبر :