• یکشنبه 30 دی 1397
  • 20:47

عکس: احمد پیشکار

نشست تخصصی مدیران کل بازرسی وزارتخانه ها وسازمان های دولتی در کاخ نیاوران

کد خبر: 139632

 

 

 

 

m.tarsaei امتیاز به خبر :