• پنجشنبه 02 اسفند 1397
  • 17:04

نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

کد خبر: 140342

 

 عکس : احمد پیشکار

m.tarsaei امتیاز به خبر :