• یکشنبه 27 مرداد 1398
  • 09:28

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست مشترک انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و تورساب ترکیه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 140422

 

 

m.tarsaei امتیاز به خبر :