• پنجشنبه 02 اسفند 1397
  • 17:30

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست مشترک انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و تورساب ترکیه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی

کد خبر: 140422

 

 

m.tarsaei امتیاز به خبر :