• پنجشنبه 02 خرداد 1398
  • 15:32

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس

دومین رویداد فرهنگ نوروز در پارس کهن

کد خبر: 141217

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :