• دوشنبه 05 فروردین 1398
  • 08:01

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس

دومین رویداد فرهنگ نوروز در پارس کهن

کد خبر: 141217

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :

آخرین اخبار