• دوشنبه 27 خرداد 1398
  • 01:04

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی به مشهد مقدس

کد خبر: 142021

 

 

a.bay امتیاز به خبر :