• دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
  • 14:29

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

نخستین نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر فرهنگ ترکمنستان

کد خبر: 142025

نخستین نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر فرهنگ ترکمنستان در منطقه مرز باجگیران

a.bay امتیاز به خبر :