• دوشنبه 27 خرداد 1398
  • 01:05

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

نخستین نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر فرهنگ ترکمنستان

کد خبر: 142025

نخستین نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر فرهنگ ترکمنستان در منطقه مرز باجگیران

a.bay امتیاز به خبر :