• چهارشنبه 05 تیر 1398
  • 17:05

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی با وزیر تعاون ،کار و رفاه و امور اجتماعی

کد خبر: 142181

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :