• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 03:50

عکس: مرتضی لطف اللهی

اولین نشست هم اندیشی ارتقای جایگاه تولید صنایع دستی در سال رونق تولید

کد خبر: 142378

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :