• شنبه 29 تیر 1398
  • 18:29

عکس: مرتضی لطف اللهی

اولین نشست هم اندیشی ارتقای جایگاه تولید صنایع دستی در سال رونق تولید

کد خبر: 142378

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :