• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 02:26

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس با سرمایه‌گذاران استان یزد

کد خبر: 142388

 

 

a.bay امتیاز به خبر :