• یکشنبه 05 خرداد 1398
  • 21:27

عکس: مرتضی لطف اللهی

نشست نمایندگان بانوان شاغل در سازمان میراث فرهنگی با معاون توسعه مدیریت

کد خبر: 142863

 

 

 

a.bay امتیاز به خبر :