• دوشنبه 03 تیر 1398
  • 20:09

عکس: پریا علیزاده

بازدید معاون صنایع دستی از آثار هنرمندان توانیاب موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

کد خبر: 143069

 

 

a.bay امتیاز به خبر :