• پنجشنبه 28 شهریور 1398
  • 04:55

عکس: مرتضی لطف اللهی

دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با استاندار خراسان شمالی

کد خبر: 143163

 

 

a.bay امتیاز به خبر :