• دوشنبه 03 تیر 1398
  • 20:53

عکس: پریا علیزاده

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد برکت از بازارچه صنایع دستی عودلاجان

کد خبر: 143556

بازدید معاون صنایع دستی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد برکت از بازارچه عودلاجان در هفته صنایع دستی 

a.bay امتیاز به خبر :