• دوشنبه 03 تیر 1398
  • 19:49

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سیشتان و بلوچستان

دومین روز سفر دکتر مونسان به چابهار

کد خبر: 143577

 

 

a.bay امتیاز به خبر :