• ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
  • 13:18

عکس: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سیشتان و بلوچستان

دومین روز سفر دکتر مونسان به چابهار

کد خبر: 143577

 

 

a.bay امتیاز به خبر :