• چهارشنبه 24 مهر 1398
  • 22:39

عکس: مرتضی لطف‌اللهی

نشست بررسی ثبت ملی شهر و روستاهای صنایع‌دستی خراسان جنوبی

کد خبر: 144730

 

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :