• پنجشنبه 19 تیر 1399
  • 13:00

عکس: مرتضی لطف اللهی

مراسم نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در مجموعه جهانی کاخ گلستان

کد خبر: 144853

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :