• چهارشنبه 24 مهر 1398
  • 22:37

عکس: مرتضی لطف اللهی

مراسم نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در مجموعه جهانی کاخ گلستان

کد خبر: 144853

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :