• پنجشنبه 25 مهر 1398
  • 11:36

عکس: روابط عمومی مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران

برگزاری مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه‌گانه در مجموعه نیاوران

کد خبر: 146164

 

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :