• پنجشنبه 21 آذر 1398
  • 01:05

عکس: سپیده سلمانوندی

افتتاح کارگاه بین‌المللی «مدیریت گردشگری پایدار در پایگاه‌های میراث جهانی»

کد خبر: 147524

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :