• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 00:18

عکس: سپیده سلمانوندی

افتتاح کارگاه بین‌المللی «مدیریت گردشگری پایدار در پایگاه‌های میراث جهانی»

کد خبر: 147524

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :