• شنبه 03 اسفند 1398
  • 03:48

عکس: مرتضی لطف‌اللهی

نشست مشترک انجمن دفاتر خدمات گردشگری ایران و هیئت جمهوری آذربایجان

کد خبر: 148541

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :