• شنبه 10 خرداد 1399
  • 00:05

عکس: مرتضی لطف اللهی

بازدید معاون صنایع دستی از نمایشگاه و جشن بزرگ کارآفرینی

کد خبر: 150064

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :