• شنبه 09 فروردین 1399
  • 15:55

عکس: احمد پیشکار

امضای تفاهمنامه معاونت میراث‌فرهنگی با مرکز تحقیقات مسکن

کد خبر: 150780

 

 

 

 

pishkar امتیاز به خبر :