• چهارشنبه 13 فروردین 1399
  • 09:47

عکس: سیدحسن ایزانلو

بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوسی

کد خبر: 152516

پروژه جلوخان آرامگاه فردوسی توسط دکتر مونسان در نوروز 97 کلنگ زنی شد و این پروژه  شامل سه فاز است، تاکنون 2 فار بهره برداری شده که فاز دوم آن توسط دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مهرماه 98 بهره برداری  و فاز سوم آغاز شد.

mlotfollahi امتیاز به خبر :