• جمعه 16 خرداد 1399
  • 17:30

عکس: رضا خانبابائی

پیست اسکی الوارس در اردبیل

کد خبر: 152846

این پیست اسکی در فاصله ۱۲ کیلو‌متری روستای آلوارس و ۲۴ کیلومتری سرعین قرار گرفته و از آنجایی که در ارتفاع ۳۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد در طول پايیز و زمستان پر از برف است و در حدود شش تا هشت ماه از سال مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. 

mlotfollahi امتیاز به خبر :