• جمعه 24 مرداد 1399
  • 09:41

عکس: سیدحسن ایزانلو

برج و باروی شهر تاریخی توس

کد خبر: 153341

شهر تاریخی توس دارای 106 نیم برج، چهار دروازه شامل رودبار، مرو، نیشابور و رزان و وسعت منطقه آن هفت هزار مترمربع است.شهر تاریخی طوس با محوطه 360 هکتاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. منطقه طوس در سده دوم هجری مجموعه‌ ای ‌از آبادی هایی همچون نوقان، سناباد و طوس بود، اکنون همه آن آبادی ها درون شهر مشهد قرار دارند.

برچسب ها : خراسان رضوی, توس
mlotfollahi امتیاز به خبر :