• جمعه 16 خرداد 1399
  • 04:46

عکس: محمد ورورانی فراهانی

مسجدجامع ساوه

کد خبر: 155036

مسجد جامع ساوه از اولین مسجدهایی است که در ایران و در شهر ساوه ساخته شده و طی دوره‌های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئین و مرمت شده ‌است. به‌طوری‌که نوسازی‌های انجام‌شده موجب شده‌ که اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند.
این مسجد تماماً از خشت و گل ساخته شده و در نوع خود بی‌نظیر است.
این مسجد مشتمل بر یک صحن و گنبدی در جنوب، دو ایوان، یک مناره، چند شبستان، محراب‌هایی متعدد و قدیمی با خطوط کوفی و دو محراب از دوره صفویه با خط ثلث است.

mlotfollahi امتیاز به خبر :