• دوشنبه 16 تیر 1399
  • 03:42

عکس: امین فائضی

بازگشایی حرم حضرت شاهچراغ در شیراز

کد خبر: 156384

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :