• دوشنبه 16 تیر 1399
  • 04:32

عکس: طاهر ستارنژاد

آغاز برداشت گل محمدی در روستای قاضی‌جهان آذرشهر

کد خبر: 156385

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :