• دوشنبه 20 مرداد 1399
  • 04:22

عکس: علیا عسگری

بازدید مدیرعامل صندوق توسعه از اماکن تاریخی استان گلستان

کد خبر: 157481

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :