• چهارشنبه 22 مرداد 1399
  • 08:20

عکس: محسن عباسی

بازدید معاون میراث‌فرهنگی کشور از آثار و بناهای تاریخی خراسان شمالی

کد خبر: 157492

 

 

mlotfollahi امتیاز به خبر :